Alle kleine beetjes helpen; doneeractie.nl

Alle kleine beetjes helpen; doneeractie.nl

Van stien nei grien! Momenteel zien we puur grijze tegels rondom mfa De Hege Seis. Deze gaan we de komende tijd omvormen tot een mooi groen en inspirerend dorpsplein. Een plein voor de mienskip Een plek waar u, als Westereender, een boekje kunt lezen, waar u met uw...