Selecteer een pagina

Project: Moetsje
Herinrichting pleinen rondom mfa DE HEGE SEIS

Moetsje is de titel van het projectplan: de herinrichting van het buitenterrein rondom MFA de Hege Seis

Doelstelling Moetsje:

Ontmoetingsplek voor het gehele dorp

Wat omvat het projectplan “Moetsje”?

Met dit plan willen de partners het terrein rondom MFA De Hege Seis grondig aanpakken en inrichten als een dorpsplein waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten. In een groene omgeving waar het heerlijk is om te verblijven worden mensen zelfs letterlijk in beweging gezet. Het dorpsplein zorgt zo voor een laagdrempelige opstap naar het gebruik van de voorzieningen, meer betrokkenheid bij (en eventueel zelfs lidmaatschap) de omliggende sportverenigingen.

Doordat mensen elkaar op ontspannen wijze ontmoeten ontstaat er meer sociale samenhang. De dorpsbewoners zullen meer naar elkaar omkijken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en beheer van het gehele terrein. Tevens kunnen we door de gezamenlijk planvorming, beheer en onderhoud diverse (soms lastige) doelgroepen met elkaar verbinden.

In de media

Terrein rondom De Hege Seis moet aantrekkelijk worden voor hele dorp

Huiskamer voor de Westereen

Omdat het terrein dag en nacht openbaar toegankelijk blijft heeft het ook een recreatieve functie voor gezinnen, jongeren, ouderen en overige dorps- en regiobewoners. Zo kunnen gezinnen hier ook op zondag naar toe gaan en de kinderen lekker laten spelen.

,,Maar ook de oudere jeugd mag niet worden vergeten. De laatst tijd hebben we veel last van vernielingen. Jongeren zoeken een plekje maar worden overal weggestuurd. Ook zij moeten gebruik kunnen maken van dit terrein. Als alle dorpsbewoners, van jong tot oud, gebruik maken van het terrein creëer je meer betrokkenheid, onderling toezicht en zorg voor elkaar’’, aldus Meeuwsen. Zij benadrukt dat de plannen die er nu liggen nog niet definitief zijn en dat er nog veel aangepast en/ of toegevoegd kan worden. Vervolgens worden subsidies aangevraagd.

Het project omvat de pleinen rondom (PCBS) De Boustien, (IBS) ’t Pompebled, Kids First, Bibliotheek en een gedeelte bij de Skeelerbaan

We kunnen het niet alleen!

Zoals u zult begrijpen zijn er vele kosten verbonden aan de herinrichting van de pleinen rondom MFA De Hege Seis.

Naast enkele subsidieaanvragen, doen ook beide scholen, gemeente Dantumadiel en de verenigingen allemaal een duit in het zakje.

 

Moetsje is de titel van het projectplan: de herinrichting van het buitenterrein rondom MFA de Hege Seis

Samen staan we sterk!

Onder het motto: “Samen staan we sterk!” zouden we ook graag een beroep op de “Mienskip” willen doen.

Doneren
Wellicht kunt u een financiële bijdrage leveren?  

De opbrengsten zullen worden ingezet voor de herinrichting en het onderhoud van de pleinen.

Om veilig te kunnen doneren is er een doneer-actie opgezet.

Geld inzamelen | Doneeractie.nl
Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Helpende handen?
Wellicht heeft u twee rechterhanden?

Om de kosten te drukken willen we samen met ouders en betrokkenen de handen uit de mouwen steken. Ofwel, waar mogelijk gaan we gezamenlijk het klusje klaren.

Doet u op vrijwillige basis mee? Meld u dan alvast aan via het aanmeldformulier.

Sponsoren
Wilt u als bedrijf dit project financieel of in natura steunen?

Misschien kunt u als ondernemer een speeltoestel sponsoren? Natuurlijk wordt uw bedrijfsnaam vermeld. Denk aan een vermelding als "dit speeltoestel is mede mogelijk gemaakt door" of een vermelding op een noch te bepalen sponsoren-muur.